Logo_PPA
Psyche en zo

Psychologenpraktijk Alberink

Betrokken, oprecht, toegankelijk en een beetje anders.

Registratie

NIP

Het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen, is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. Je herkent NIP-leden aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP.

Als psycholoog bij PPA draag ik dit keurmerk en dien ik me te houden aan de beroepscode die het NIP uitdraagt. Deze beroepscode is gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Ook het beroepsgeheim en dossiervoering is binnen deze beroepscode geregeld. Voor meer informatie over het NIP en de beroepscode kun je kijken op www.psynip.nl

BIG

De Wet BIG, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Deze titel geeft aan dat de drager deskundig wordt geacht. Vanaf 2017 laat ik mij bewust doorhalen uit het BIG register om vrij te zijn van het werken met zorgproducten. Dit betekent dat ik mijn BIG titel als GZ-psycholoog mag behouden maar daarbij moet vermelden "niet praktiserend".

www.bigregister.nl

Contractvrije Psycholoog

Als contractvrij psycholoog ben ik aangesloten bij de groep psychologen werkzaam in de GGZ die niet belemmerd willen worden door de macht die de zorgverzekeraars opleggen. Contractvrije Psycholoog.

Eerstelijnspsychologie

Een eerstelijnspsycholoog is een psycholoog die werkzaam is in de eerstelijn van de gezondheidszorg en lichte tot milde psychische klachten behandeld.

Vereniging EMDR Nederland

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Voor deze behandelingen ben ik gekwalificeerd. EMDR - Vereniging EMDR Nederland

keuze begeleiding inspiratie acceptatie

 

Until you make
the unconscious
conscious
it will
direct your life
and you will
call it fate.

Carl Jung

 

NIP